действенность

действенность
tinkamumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vertinimo laipsnis, kuriuo nustatoma, kiek matuojami daiktai ar reiškiniai atitinka tikrovę; pvz., mokinių pažangumas matuojamas dešimties balų sistema. Visada kyla klausimas, ar pažymys atspindi tikrąjį pažangumą – atitinka tikrovę, ar mokytojas tikrai vertina tik pažangumą, o ne kokią kitą savybę (darbštumą, simpatingumą, nesimpatingumą, mokinio jausmus, intelektą ir pan.). Šį klausimą bando spręsti diagnostikos tinkamumo teorija, kuri apima mokslinius, praktinius, matematinius šios problemos aspektus. Jei vertinimas atitinka tikrovę, jis laikomas tinkamu, pagrįstu, galiojančiu vertinimu. atitikmenys: angl. validity vok. Gültigkeit rus. действенность ryšiai: dar žiūrėkpatikimumas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • действенность — эффективность, результативность, производительность, продуктивность, плодотворность, отдача; действительность, небезрезультность, активность, решительность, радикальность, сила, оперативность. Ant. бездейственность, безрезультатность,… …   Словарь синонимов

  • ДЕЙСТВЕННОСТЬ — ДЕЙСТВЕННОСТЬ, действенности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к действенный. Действенность лозунга. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • действенность — ДЕЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен, венна. Способный воздействовать, активный. Действенное средство. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • действенность — эффект действия Предел действительного полезного воздействия (практической результативности) специфического мероприятия на определенную популяцию. [Англо русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации. Всемирная организация… …   Справочник технического переводчика

  • действенность — tinkamumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Diagnostinės metodikos galia atskleisti tikrovišką vertinamo objekto vaizdą. atitikmenys: angl. validity vok. Gültigkeit rus. действенность ryšiai: dar žiūrėk – patikimumas …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • действенность — tinkamumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vertinamojo objekto ir jam keliamų reikalavimų atitikimas, pvz., vidurinės mokyklos absolventų tinkamumas matematikos studijoms. Profesinį tinkamumą nustato diagnostinių procedūrų kompleksas.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • действенность — veiksmingumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veikmės stiprumo pobūdis, pvz., auklėjimo veiksmingumo principas reikalauja, kad pedagoginė veikmė darytų asmenybei poveikį. atitikmenys: angl. effectiveness vok. Wirksamkeit rus. действенность …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Действенность — ж. отвлеч. сущ. по прил. действенный Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • действенность — действенность, действенности, действенности, действенностей, действенности, действенностям, действенность, действенности, действенностью, действенностями, действенности, действенностях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… …   Формы слов

  • действенность — бездейственность безрезультатность непродуктивность …   Словарь антонимов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”